Termeni și condiții

PENTRU UTILIZAREA ACESTUI WEBSITE ESTE NECESARĂ CITIREA ȘI ACCEPTAREA ÎN TOTALITATE A ACESTOR TERMENI ȘI CONDIȚII. VIZITAREA ÎN CONTINUARE A ACESTUI SITE PRESUPUNE ACCEPTAREA INTEGRALĂ A ACESTOR TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A WEBSITE-ULUI www.medprice.ro .

Conținutul website-lui www.medprice.ro este protejat de legile dreptului de autor. Toate drepturile sunt rezervate S.C. RUBICON EDITECH 89 S.R.L. / www.medprice.ro. Toate materialele (incluzând, fără limitari, toate articolele, textele, imaginile, logo-urile și design-ul) conținute în acest website sunt protejate de legile dreptului de autor și nu pot fi reproduse, distribuite, transmise sau publicate fără acordul scris al S.C. RUBICON EDITECH 89 S.R.L. / www.medprice.ro. Este interzisă modificarea conținutului acestor pagini, precum și copierea, distribuirea, transmiterea, publicarea, reproducerea, realizarea de creații derivate din orice informație sau serviciu obținut de pe sau prin intermediul website-ului.

Cu toate acestea, este posibilă descarcarea sau copierea materialelor specifice disponibile în acest sens. Fiind destinate exclusiv scopurilor personale, non-comerciale, utilizarea lor în scopuri comerciale este interzisă.

Pentru orice intrebare sau cerere de utilizare a materialelor de pe acest website, ne puteti contacta la office@medprice.ro.

Pentru a răspunde întrebarilor utilizatorilor și pentru a obține date referitoare la accesul pe website-ul nostru, poate fi necesară furnizarea de informații cu caracter personal, cum ar fi e-mailul și numărul de telefon. Aceste informații însa nu vor fi folosite pentru a transmite alte informații despre serviciile magazinului noastru online.

S.C. RUBICON EDITECH 89 S.R.L./ www.medprice.ro se obligă să asigure confidentialitatea vizitatorilor website-ului său. Nu vor fi transmise către terți nici un fel de informații cu caracter personal, excepție făcând terții parteneri care asigură buna functionare a acestui site.

Pot fi furnizate către terțe persoane atât informații de ordin general, trafic pe site, cât și alte informații statistice care nu conțin date cu caracter personal.

Acest site utilizează tehnologii care permit colectarea anumitor informații cu caracter tehnic despre utilizator: adresa de internet, sistemul de operare folosit, tipul browser-ului, și informații despre traficul realizat pe website-ul nostru.

Toate aceste informații colectate prin intermediul site-ului de către S.C. RUBICON EDITECH 89 S.R.L./ www.medprice.ro au scopul de a ajuta la îmbunătațirea serviciilor sale.

Verified by MonsterInsights